Trakų seniūnija
Vytauto g. 33, LT-21106 Trakai
Telefonas: (528) 55730, el. p. [email protected]
Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45, pietūs 12.00-12.45

Lankytojai

  Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaita Spausdinti
2011-03-14

Vadovaujantis Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašu patvirtintu Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. v-12 

4. Į GVNA apskaitą gali būti įtraukiami:

4.1. benamiai;

4.2. asmenys, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie, sukakę 18 metų, išleidžiami iš vaikų globos institucijos ar palieka šeimyną ir neturi galimybės deklaruoti savo naują gyvenamąją vietą;

4.3. asmenys, kuriems teismo nutartimi yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;

4.4. asmenys, kurie yra laikomi tardymo izoliatoriuose ar pataisos įstaigose;

4.5. užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties" nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu;

4.6. asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.

 

Į GVNA apskaitą asmuo įtraukiamas toje savivaldybėje, kurios deklaravimo įstaigai pateikė prašymą. Deklaravimo įstaigos priima tik savo aptarnaujamos teritorijos gyventojų.

ĮTRAUKIMO Į GYVENAMOSIOS VIETOS NEDEKLARAVUSIŲ ASMENŲ APSKAITĄ TVARKA

12. Prašymą įtraukti į apskaitą deklaravimo įstaigai pateikia:

12.1. asmeniškai asmuo, atitinkantis Aprašo 4.1, 4.2, 4.5 ar 4.6 papunkčio reikalavimus.

12.2. už nepilnametį – vienas iš nepilnamečio tėvų (įtėvių), jei abu nepilnamečio tėvai (įtėviai) yra įtraukti į GVNA apskaitą arba nepilnamečio gyvenamoji vieta nustatyta su tuo iš tėvų (įtėvių), kuris įtrauktas į GVNA apskaitą arba kito iš tėvų (įtėvių) nėra;

12.3. nepilnametis, įgijęs visišką civilinį veiksnumą, atitinkantis Aprašo 4.1 ar 4.6 papunkčio reikalavimus;

12.4. asmens, atitinkančio Aprašo 4.3 papunkčio reikalavimus, nustatytos formos užpildytą prašymą deklaravimo įstaigai, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta, siunčia paštu gydymo įstaigos administracijos atstovas.

12.5. asmuo, atitinkantis Aprašo 4.4 papunkčio reikalavimus, nustatytos formos užpildytą prašymą deklaravimo įstaigai, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta arba kurios teritorijoje faktiškai gyveno, siunčia paštu su atitinkamos įstaigos administracijos patvirtinimu, nurodant prašymo 13 eilutėje „Į GVNA apskaitą įtraukiama iki:" bausmės atlikimo pabaigos datą.

13. Asmuo, neturintis galimybės deklaruoti gyvenamosios vietos ir atitinkantis Įstatymo reikalavimus, dėl įtraukimo į GVNA apskaitą deklaravimo įstaigai pateikia:

13.1. prašymą įtraukti į apskaitą (1 priedas);

13.2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę – kai prašymą įtraukti į apskaitą pateikia Lietuvos Respublikos piliečiai;

13.3. galiojantį Europos Sąjungos arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją, – kai prašymą įtraukti į apskaitą pateikia Europos Sąjungos arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties" nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

13.4. Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, – kai prašymą įtraukti į apskaitą pateikia užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties" nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

13.5. vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nurodytą šio Aprašo 13.3–13.4 papunkčiuose, ir vaiko gimimo liudijimą ar gimimo akto įrašo išrašą, – kai į GVNA apskaitą įtraukiamas kartu gyvenantis nepilnametis ne Lietuvos Respublikos pilietis. Nepilnamečiams Lietuvos Respublikos piliečiams iki 16 metų užtenka pateikti gimimo liudijimą ar gimimo akto išrašą;

13.6. sutartį dėl Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo gyvenamojoje vietoje ar jos kopiją, jei užsieniečiui yra suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje.

14. Prašyme įtraukti į apskaitą nurodyti duomenys turi atitikti juos patvirtinančių dokumentų duomenis.

15. Asmuo laikomas įtrauktu į GVNA apskaitą nuo duomenų įrašymo į Gyventojų registrą dienos.

16. Tam tikrais atvejais (pvz., jeigu dėl fizinės negalios asmuo negali asmeniškai pateikti prašymo įtraukti į apskaitą ar kt.) klausimą dėl prašymo įtraukti į apskaitą priėmimo sprendžia deklaravimo įstaigos vadovas.

Atnaujinta 2018-01-25
 

Trakų seniūnija. [email protected]